top of page
Fog and Nature

EKOS PLUS

Čisté riešenia

viac ako 25 rokov skúsenosti s poradenstvom v životnom prostredí, vyhodnocovaní vplyvov na životné prostredie,
v integrovanom povoľovaní, v oblasti odpadového hospodárstva a povinností súvisiacich s nakladaním s odpadmi.

Naše zameranie

Fog and Nature

Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite využívajú

naše služby domáci i zahraniční klienti.

bottom of page