Adresa Bratislava:

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

Adresa Žiar nad Hronom:

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt:

tel1: +421 254 411 085

tel2: +421 917 788 827

ekosplus@ekosplus.sk

Údaje

IČO: 313 925 47

DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97

Aktuality

EIA/SEA

IPPC/IPKZ, Odpadové hospodárstvo

Aktivity 2019/2020

Ochrana ovzdušia

Ostatné činnosti

Videá (celé záznamy z konferencií a seminárov budú čoskoro k dispozícií v členskej sekcií)

Komplexný environmentálny manažment

Sme spoločnosť, ktorá v oblasti životného prostredia pôsobí na Slovensku od roku 1995. Bohaté skúsenosti a tím kvalitných odborníkov a špeciálne vyberaní spolupracovníci sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality všetkých našich činností. Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia. Krédom našej spoločnosti je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia. Vďaka vysokej profesionalite naše služby využívajú domáce spoločnosti, rovnako ako veľkí zahraniční investori.

Predošlé konferencie a semináre

ODPADY 2020

4.-5. február, Žilina

Pozývame Vás na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie ODPADY 2020, ktorá sa uskutoční 4.-5. februára 2020 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Mondi SCP

Modernizácia pracieho procesu.

SPECIALTY MINERALS 

Rozšírenie výrobnej kapacity

Mondi SCP

Modernizácia skládky dreva v západnom areáli

Linde Gas

Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3

Mondi SCP

Nový kotol na biomasu

NOVOGAL

Zmena spôsobu chovu sliepok

Dan-Slovakia Agrar

Rekonštrukcia farmy ošípaných k.ú. Kolárovo

MEGAWASTE SLOVAKIA

Zariadenie na zber odpadov Podmostie

iNet LTD

Polyfunkčný objekt Leopolis

T+T

Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom

Miroslav Mikulek

Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením

CESTY SK

Obalovačka asfaltových zmesí v LM

ISTERMEAT

Žiadosť o zmenu IP - určenie emisných limitov pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia (kotolne a udiarne)

Mondi SCP

Žiadosť o zmenu IP - Modernizácia pracieho procesu

SHP SLAVOŠOVCE

Žiadosť o zmenu IP - zvýšenie limitov pre koncentrácie Ncelk. A P v odpadových vodách

DH Ekologické služby

2x Žiadosť o Súhlas na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením

ZO - Terchovská dolina

POH združenia na roky 2016 - 2020

ISTERMEAT

Vypracovanie Emisno-technologického posudku pre stavby kotolne a udiarne v prevádzke Bitúnok hovädzieho mäsa a ošípaných podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou.

Martinská teplárenská

Správa o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie rokov 2021 - 2027

Považská cementáreň

Správa o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie rokov 2021 - 2027

Žilinská teplárenská

Správa o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie rokov 2021 - 2027

Calmit

Prevádzky Žirany a Tisovec

LOKWOOD

Vypracovanie žiadosti o súhlas na stredný zdroj znečisťovania ovzdušia pre drvič dreveného odpadu podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou

A-Z Lokomat

Vypracovanie žiadosti o súhlas na stredný zdroj znečisťovania ovzdušia pre drvič dreveného odpadu podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou

NOVOGAL

Vypracovanie súboru TPP a TOO

Dan-Slovakia Agrar

Analýza súčasného stavu a návrh postupu povoľovacieho procesu a Vypracovanie žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia

NDS 

Ekoaudit projektovej dokumentácie a stavebnej činnosti na úseku diaľnice D4R7

Psy. nem. Hronovce

Expertíza využiteľnosti technológie spaľovne nebezpečného odpadu

Mondi SCP

Odborné poradenstvo pri hodnotení ŽP v oblasti verejného zdravia, vyhodnotenia vývoju zdravotného stavu obyvateľstva v regióne a zhodnotenie vplyvu aktivít na vývoj zdravotného stavu

KOSIT

Fáza 0 - Práce na projekte ZS Mojšová Lúčka
a Skládka NO Sirník

Meroco

Legislatívna analýza a návrh postupov

Novinky

Pracujeme na novom dizajne stránky

Posledná aktualizácia - 27.1.2020

Aktívne pracujeme na novom webe www.ekosplus.sk. Tešiť sa môžete nielen na nový vzhľad, najaktuálnejšie informácie ale aj členskú sekciu. Poprosíme Vás preto o trpezlivosť a pochopenie. Ďakujeme, Váš EKOS PLUS :) 

Bratislava, december 2019

Odborný seminár - EIA 2019

PO, LM, KE, TT,  BA, 2019
Trenčianske Teplice, máj 2019
Žilina, marec 2019
Bratislava, december 2018

Činnosti

Komplexný enviromanažment

EIA/SEA

IPPC/IPKZ

Interné audity

Odpadové hospodárstvo

Projektový manažment

Ochrana ovzdušia

REACH

Environmentálne audity

NFP/Eurofondy

Vodné hospodárstvo

Konferencie a semináre

Ostatné činnosti