Fog and Nature

EKOS PLUS

Čisté riešenia

viac ako 25 rokov skúsenosti s poradenstvom v životnom prostredí, vyhodnocovaní vplyvov na životné prostredie, v integrovanom povoľovaní, v oblasti odpadového hospodárstva a povinností súvisiacich s nakladaním s odpadmi

Naše zameranie

Fog and Nature

Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite využívajú naše služby domáci i zahraniční klienti.

Aktuality

APEL ONLINE

Aktuálne Požiadavky Enviro Legislatívy

Ovzdušie

Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR

Odpadové hospodárstvo

Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR

Legislatívne zámery MŽP na rok 2021

Ján Budaj, Minister ŽP SR

V SPOLUPRÁCI

15.12.2020

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97