Fog and Nature

EKOS PLUS

Čisté riešenia

viac ako 25 rokov skúsenosti s poradenstvom v životnom prostredí, vyhodnocovaní vplyvov na životné prostredie, v integrovanom povoľovaní, v oblasti odpadového hospodárstva a povinností súvisiacich s nakladaním s odpadmi

Naše zameranie

Fog and Nature

Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite využívajú naše služby domáci i zahraniční klienti.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97