Fog and Nature

EKOS PLUS

Čisté riešenia

viac ako 25 rokov skúsenosti s poradenstvom v životnom prostredí, vyhodnocovaní vplyvov na životné prostredie, v integrovanom povoľovaní, v oblasti odpadového hospodárstva a povinností súvisiacich s nakladaním s odpadmi

Naše zameranie

Fog and Nature

Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite využívajú naše služby domáci i zahraniční klienti.