top of page

KONFERENCIE A ODBORNÉ SEMINÁRE

Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, chceme posúvať naše know-how smerom k vyššej odbornosti a kvalite. Spolu s e-konferencia organizujeme environmentálne vzdelávanie v podobe pravidelných odborných konferencií (ODPADY, ENVIRO, APEL).

 

ENVIRO je viacdňová odborná medzinárodná konferencia s komplexným pohľadom na environment, organizovaná striedavo v Slovenskej a Českej republike. Konferencia APEL (aktuálne požiadavky envirolegislatívy) prináša ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktuálny rok, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujúci. Na konferencii ODPADY sa venujeme problematike odpadov z viacerých pohľadov a krajín.

 

Okrem toho organizujeme regionálne semináre na problematiku v oblasti EIA a odpadov.

Spolupracujeme s OZ Zelené vzdelávanie na environmentálnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa základných škôl. Pripravujeme pre Vás aj online vzdelávanie, v rámci ktorého sú v členskej sekcii sprístupnené krátke vzdelávacie videá z oblasti envirolegislatívy a podcasty k periodiku EKOS NEWS, ktoré vydávame.

bottom of page