KONFERENCIE A ODBORNÉ SEMINÁRE

Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, chceme posúvať naše know-how smerom k vyššej odbornosti a kvalite. Spolu s e-konferencia organizujeme environmentálne vzdelávanie v podobe pravidelných odborných konferencií (ODPADY, ENVIRO, APEL). ENVIRO je viacdňová odborná medzinárodná konferencia s komplexným pohľadom na environment organizovaná striedavo v Slovenskej a Českej republike. APEL (aktuálne požiadavky envirolegislatívy) - ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktuálny rok, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujúci. Na konferencii OPADY sa venujeme problematike odpadov z viacerých pohľadov a krajín. Okrem toho organizujeme regionálne semináre na problematiku v oblasti EIA a odpadov. Spolupracujeme s OZ Zelené vzdelávanie na environmentálnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa základných škôl. Pripravujeme pre Vás aj online vzdelávanie, v rámci ktorého Vám budú v členskej sekcii sprístupnené krátke vzdelávacie videá z oblasti envirolegislatívy a podcasty k periodiku Ekos News, ktoré vydávame.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97