KONFERENCIE A ODBORNÉ SEMINÁRE

Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, chceme posúvať naše know-how smerom k vyššej odbornosti a kvalite. Spolu s e-konferencia organizujeme environmentálne vzdelávanie v podobe pravidelných odborných konferencií (ODPADY, ENVIRO, APEL). ENVIRO je viacdňová odborná medzinárodná konferencia s komplexným pohľadom na environment organizovaná striedavo v Slovenskej a Českej republike. APEL (aktuálne požiadavky envirolegislatívy) - ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktuálny rok, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujúci. Na konferencii OPADY sa venujeme problematike odpadov z viacerých pohľadov a krajín. Okrem toho organizujeme regionálne semináre na problematiku v oblasti EIA a odpadov. Spolupracujeme s OZ Zelené vzdelávanie na environmentálnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa základných škôl. Pripravujeme pre Vás aj online vzdelávanie, v rámci ktorého Vám budú v členskej sekcii sprístupnené krátke vzdelávacie videá z oblasti envirolegislatívy a podcasty k periodiku Ekos News, ktoré vydávame.