Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small
Cfaa45d9f9d8200ddc5c0ee4f0749c24

APEL 2018

  • Bratislava 4. december 2018
  • Ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2018, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2019.

Inzerát: Asistentka