top of page
sustainble-green-building-eco-friendly-building-i-2023-11-27-05-33-42-utc.jpeg

REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

Počet účastníkov na registrovanie

Novela zákona o EIA

Revízia Smernice IED

08.45 – Možnosť prihlasovania

08.55 – 09.00   Privítanie a otvorenie

09.00 – 09.20   Aktuálny stav pre postupy EIA od 01.04.2024

09.20 – 10.20   Novela zákona EIA

10.20 – 10.50   Otázky a odpovede k novele zákona EIA

10.50 – 11.20   Prestávka

11.20 – 12.20   Revízia Smernice IED

12.20 – 12.50   Otázky a odpovede k revízii Smernice IED

12.50 – 13.20   Zhrnutie a záver

images (5).png

Webinár bude prebiehať na

platforme MS Teams.

Účastnícky poplatok:

250 Eur bez DPH / 300 eur s DPH

Registrácia: do 26. 6. 2024

f36d8acb-3ffe-429b-baee-1cbcba61e10d.jpg

Organizátor:

EKOS PLUS s.r.o. a NEKA s.r.o.

Ľubica Krákorníková, Tel. 0917 900 501

E-mail: konferencia@ekosplus.sk

bottom of page