konferencie úvod.jpg

Konferencie

Ponúkame vám sériu konferencií s environmentálnou tematikou a niekoľkoročnou tradíciou. V spolupráci s ekonferencia pre vás pravidelne pripravujeme konferencie ODPADY, ENVIRO, APEL
a v roku 2021 novinku - ENVIRO špeciál.

ENVIRO špeciál

Konferencia sa zameriava na plán obnovy z environmentálneho pohľadu.

ENVIRO

Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

APEL

Ucelený podľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktuálny rok, ako aj informácie 
o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujúci. 

ODPADY

Konferencia zameraná na problematiku odpadov v troch blokoch predstavuje aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v OH a moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.