Aktuálne konferencie

ODPADY 2020

Žilina, 4. - 5. februára 2020

Pozývame Vás na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie ODPADY 2020. Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane aktuálne schvaľovanej transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP.

Predošlé konferencie

Bratislava, december 2019
Téma posudzovania vplyvov na ŽP
Prešov, Liptovský Mikuláš, Košice, Trnava, Bratislava, 22.5. - 6.11.
Trenčianske Teplice, máj 2019
Žilina, marec 2019
Bratislava, december 2018
Košice, Žilina, Nitra, september 2018

ENVIRO 2018

Československá ENVIROnmentálna konferencia, Ostravice, máj 2018
Banská Bystrica, 2018

Konferencia ODPADY e+ 2018

APEL 2017

Bratislava, december 2017

ENVIRO 2017

Československá ENVIROnmentálna konferencia, Liptovský Ján, október 2017
Žilina, február 2017

Nový zákon o odpadoch v praxi 2017

ENVIRO 2016

Československá ENVIROnmentálna konferencia, Ostravice, september 2016
(Oficiálny komentár k zákonu) Žilina, máj 2016

Nový zákon o odpadoch v praxi 2016

Žilina, september 2015

Nakladanie s odpadmi a požiadavky novej legislatívy

Žilina, september 2014

Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov

Bojnice, september 2013

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97