EQUAL - Enviromentálna kvalifikácia

Programy zvyšovania odbornosti

„Enviromentálna kvalifikácia“ - 4 Programy zvyšovania odbornosti
EQUAL, EQUAL PLUS, EQUAL TOP PLUS, EQUAL GOLD PLUS
– certifikované vzdelávanie, cesta k EMAS!

EQUAL basic

Cena

100,- Eur/rok

 • EKOS NEWS - pravidelná 1/4 ročná informácia v elektronickej forme o enviro-legislatíve

EQUAL basic +

Cena

300,- Eur/rok

25,- Eur/mes.

 • EKOS NEWS - pravidelná 1/4 ročná informácia v elektronickej forme o enviro-legislatíve

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop k vydanému EKOS NEWS

 • online seminár

 • prístup na informačný portál +

EQUAL

Cena

500,- Eur/rok

41,- Eur/mes.

 • EKOS NEWS - pravidelná 1/4 ročná informácia v elektronickej forme o enviro-legislatíve

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop k vydanému EKOS NEWS

 • online seminár

 • prístup na informačný portál +

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop Enviromanažment

EQUAL PLUS

Cena

850,- Eur/rok

71,- Eur/mes.

 • EKOS NEWS - pravidelná 1/4 ročná informácia v elektronickej forme o enviro-legislatíve

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop k vydanému EKOS NEWS

 • online seminár

 • prístup na informačný portál +

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop Enviromanažment

 • vstupy na odborné konferencie ODPADY, ENVIRO, APEL

EQUAL TOP PLUS

Cena

3600,- Eur/rok

300,- Eur/mes.

 • EKOS NEWS - pravidelná 1/4 ročná informácia v elektronickej forme o enviro-legislatíve

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop k vydanému EKOS NEWS

 • online seminár

 • prístup na informačný portál +

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop Enviromanažment

 • vstupy na odborné konferencie ODPADY, ENVIRO, APEL

 • partner na vybranej konferencii ODPADY, ENVIRO, APEL

 • partner v EKOS NEWS, informačnom portáli +, na odborných seminároch/workshopoch

EQUAL GOLD PLUS

Cena

dohodou

 • EKOS NEWS - pravidelná 1/4 ročná informácia v elektronickej forme o enviro-legislatíve

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop k vydanému EKOS NEWS

 • online seminár

 • prístup na informačný portál +

 • 4 vstupy na odborný seminár/workshop Enviromanažment

 • vstupy na odborné konferencie ODPADY, ENVIRO, APEL

 • generálny partner na vybranej konferencii ODPADY, ENVIRO, APEL

 • partner v EKOS NEWS, informačnom portáli +, na odborných seminároch/workshopoch

 • 50% zľava na konzultačné služby EKOS PLUS

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97