top of page
lake-strbske-pleso-in-high-tatras-mountain-slovak-2021-08-29-10-59-55-utc.jpg
Enviro 2022 white.png
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

6. ročník

11. - 13. 5. 2022

prezenčne aj online

Hotel SOREA Trigan, Štrbské Pleso

PROGRAM KONFERENCIE 

EXKURZIA V PAPIERŇACH MONDI SCP RUŽOMBEROK  
9.00 - 11.30 

Predstavenie najmodernejšieho zariadenia na výrobu papiera z recyklovaného papiera v strednej Európe
Počet účastníkov exkurzie je obmedzený. 

Presun do Hotela Trigan 

12.30   Registrácia účastníkov 

BLOK 1 | EIA a IPKZ 
13.30 - 18.00
(začiatok online vysielania)

Aktuálny vývoj EIA v európskom kontexte

Radim Dvořák / zástupca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

Michaela Seifertová / MŽP SR, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na ŽP 

15.00 - 15.15   Coffee break

Petr Slezák / MŽP ČR, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence

MODEROVANÁ DISKUSIA o prepojení nového zákona o výstavbe s novým zákonom o EIA a IPKZ 

Prečo sú pre tieto oblasti potrebné nové právne úpravy?

Je možné spojenie týchto troch procesov do jedného?

Aké benefity a negatíva prináša zapojenie verejnosti do povoľovacích procesov?

18.30   Večera

20.00 - 23.00  Neformálny networking v Lobby bare
biliard, ping pong, wellness

11. máj 2022  (streda)

Deň 1

12. máj 2022  (štvrtok)

Deň 2

13. máj 2022  (piatok)

Deň 3

9.00  - 9.15 
Otvorenie konferencie - organizátori 
Otvorenie konferencie s úvodným slovom - Ján Budaj, minister životného prostredia (online)

BLOK 1 | OCHRANA PRÍRODY A BIODIVERZITY 
9.15 - 11.15 

10.45 - 11.00   Coffee break

BLOK 2 | ENERGETIKA A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
11.30 - 15.10

Miroslav Havránek / ředitel České informační agentury životního prostředí (CENIA)

Juraj Novák / Ministerstvo hospodárstva SR, odbor energetickej a surovinovej politiky 

Marcel Vrátný / MH Teplárenský holding, a.s., generálny riaditeľ

12.30 - 13.30   Obed

14.40 - 14.45   Coffee break

BLOK 3 | OVZDUŠIE
15.20 - 18.00

Zuzana Kocunová / MŽP SR, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia 

Kurt Dědič / MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany ovzduší 

16.15 - 16.25   Coffee break

19.00   Večera

21.00 - Spoločenský večer
Ochutnávka vín

Obchodný riaditeľ konferencie - Vincent Šušol, kontakt: +421 948 013 089 vincent.susol@ekosplus.sk

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png
bottom of page