top of page
lake-strbske-pleso-in-high-tatras-mountain-slovak-2021-08-29-10-59-55-utc.jpg
Enviro 2022 white.png
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

6. ročník

11. - 13. 5. 2022

prezenčne aj online

Hotel SOREA Trigan, Štrbské Pleso

Moderátori

Foto_Martin_Kovačič_500_edited.jpg

EKOS PLUS s.r.o.

konateľ

Foto_Vladimír Lollek_edited_edited_edite

E-expert, spol. s r.o.

konateľ

Foto_Peter_Šimurka_500.jpg

Nezávislá Environmentálna
Konzultačná Agentúra s.r.o.

konateľ

Prednášajúci

Foto_Igor_Bodi_4001k.jpg

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

profesor

Foto_Buzgó_Koloman_231.jpg

Československá obchodná banka, a.s.

riaditeľ korporátne riešenia

Foto_Marek_Hrabčák_500.jpg

Externý poradca

environmentálny konzultant

Foto_Jan_Kolar_500_edited.jpg

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

vedúci oddelenia odbornej podpory

Foto_Jozef Mikloš_500.jpg

Envien Group

koordinátor výrob

Foto_Petr Slezák_500.jpg

Ministerstvo životního prostředí ČR

vedúci oddelenia metodiky a projektovej EIA

Foto_Rastislav_Zamboj_500.jpg

Ministerstvo životného prostredia SR

generálny riaditeľ sekcie
obehového hospodárstva

Foto_Fedor_Ciampor_500.jpg

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.

vedecký pracovník

Foto_Miroslav_Havránek.jpg

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

riaditeľ

Foto_Matej_Kerestúr_500.jpg

Slovenská agentúra životného prostredia

riaditeľ sekcie plánu obnovy

Foto_Juraj_Novak_500.jpg

Ministerstvo hospodárstva SR

hlavný štátny radca

images (1)_edited.jpg

Ministerstvo životného prostredia SR

generálna riaditeľka sekcie
posudzovania vplyvov na ŽP

Foto_Tomáš_Šikula_230.jpg

HBH Projekt s.r.o.

riaditeľ útvaru ekológie

Foto_Jiri_Vecka_500_edited.jpg

Teplárenské sdružení České republiky

špecialista

images (1)_edited.jpg

Ministerstvo životného prostredia SR

generálna riaditeľka sekcie
ochrany prírody a biodiverzity

Foto_Kurt_Dědič_500.jpg

Ministerstvo životního prostředí ČR

riaditeľ odboru ochrany ovzdušia

Foto_Lucie Hellebrandová_500.jpg

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

vedúca Centra hygienických laboratoří

Foto_Zuzana Kocunova_153.jpg

Ministerstvo životného prostredia SR

riaditeľka odboru ochrany ovzdušia

Foto_Jan_Maršak_500.jpg

Ministerstvo životního prostředí ČR

riaditeľ odboru odpadov

Foto_Alena Popovicova_430.jpg

ARPenviro, s.r.o.

konateľka

Foto_Jana Krajčovičová_500.jpg

Slovenský hydrometeorologický ústav

vedúca úlohy Modelovanie kvality ovzdušia

Foto_Dasa_Šulekova_500_edited.jpg

Slovenská inšpekcia životného prostredia

vedúca oddelenia plánu obnovy

images_edited_edited.jpg

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor integrovanej prevencie

Obchodný riaditeľ konferencie - Vincent Šušol, kontakt: +421 948 013 089 vincent.susol@ekosplus.sk

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png
bottom of page