envirospecial stranka parallax.jpg

ENVIRO špeciál

30.9. - 1.10.2021

Bratislava

Pozývame Vás na konferenciu ENVIRO špeciál 2021, ktorá sa uskutoční
30.9. - 1.10. 2021. Konferencia sa bude konať prezenčne v Bratislave, aj online
na YouTube.

Hlavnou témou bude Plán obnovy a to najmä z environmentálneho pohľadu.
Odborné okruhy, na ktoré sa zameriame, sú:

Plán obnovy

príležitosť pre rozvoj nových sektorov trvalo udržateľnej ekonomiky (EK)

Taxonómia environmentálne udržateľných činností

kritériá Európskej Komisie na klasifikáciu udržateľných činností pri napĺňaní klimatických cieľov EÚ

Zelená obnova budov

Adaptácia na zmenu klímy - biodiverzita a obnova krajiny

Obnoviteľné zdroje energie

Dekarbonizácia priemyslu, energetiky a dopravy

Udržateľná doprava

Záznamy z našich konferencií

Organizátor

Ekos_plus_variacie-2.png
e+_konferencia-web-green-line.png