konferencie úvod.jpg

ENVIRO špeciál

4.11. - 5.11.2021

Bratislava

Pozývame Vás na konferenciu ENVIRO špeciál 2021, ktorá sa uskutoční 
4.11. - 5.11. 2021. Konferencia sa bude konať prezenčne v Bratislave, aj online na YouTube. Hlavnou témou bude Plán obnovy a to najmä z environmentálneho pohľadu.

Odborné okruhy, na ktoré sa zameriame, sú:

Plán obnovy

príležitosť pre rozvoj nových sektorov trvalo udržateľnej ekonomiky (EK)

Taxonómia environmentálne udržateľných činností

kritériá Európskej Komisie na klasifikáciu udržateľných činností pri napĺňaní klimatických cieľov EÚ

Zelená obnova budov

Adaptácia na zmenu klímy - biodiverzita a obnova krajiny

Obnoviteľné zdroje energie

Udržateľná doprava

Dekarbonizácia priemyslu

Záznamy z našich konferencií

Organizátor

Ekos_plus_variacie-2.png
e+_konferencia-web-green-line.png

Mediálni partneri

sponsor-odpady-portal_edited.png
sponsor-enviroportal_edited.png

Obchodný riaditeľ konferencie - Vincent Šušol, kontakt: +421 948 013 089 vincent.susol@ekosplus.sk