Činnosti

ISO/EMAS

Komplexné poradenstvo a konzultácie pri zavádzaní systémov ISO/EMAS:

  • príprava na certifikáciu,

  • vypracovanie dokumentácie,

  • príprava pracovníkov,

  • výkon interných auditov.

Adresa Bratislava:

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

Adresa Žiar nad Hronom:

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt:

tel1: +421 254 411 085

tel2: +421 917 788 827

ekosplus@ekosplus.sk

Údaje

IČO: 313 925 47

DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97