Činnosti

REACH

Zabezpečenie všetkých činností na registráciu chemických látok uvádzaných na trh v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1907/2006:

  • predregistrácia,

  • tvorba registračného dossieru,

  • komunikácia s konzorciom, hlavným registrantom a ECHA,

  • registrácia v systéme IUCLID.

Poradenstvo pri zaradení prevádzky podľa legislatívy REACH a definovaní povinností prevádzkovateľa.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97