Činnosti

Semináre a konferencie

Príprava, zabezpečovanie a realizácia odborných seminárov a konferencií k:

  • aktuálnym legislatívnym zmenám a z nich vyplývajúcich povinností pre prevádzkovateľov,

  • progresívnym technológiám,

  • témam o ochrane životného prostredia.

Predošlé konferencie

  • 19. september 2013 Hotel pod zámkom, Bojnice – „Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov“

  • 24.september 2014 Holiday Inn, Žilina – „Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom“

  • 29.september.2015 Holiday Inn, Žilina – „Nakladanie s odpadmi a požiadavky novej legislatívy“

  • 10. máj 2016, Holiday Inn, Žilina – „Nový zákon o odpadoch v praxi – oficiálny komentár k zákonu“

  • 22.9.-23.9.2016, Horský hotel Sepetná, Ostravice, ČR – „Československá ENVIROnmentálna konferencia ENVIRO 2016“

  • 15. február 2017, hotel Holiday Inn v Žiline – „Nový zákon o odpadoch v praxi – 2017“

  • 31. 5. – 1. 6. 2018, Horský hotel Sepetná, Ostravice

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97