Adresa Bratislava:

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

Adresa Žiar nad Hronom:

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt:

tel1: +421 254 411 085

tel2: +421 917 788 827

ekosplus@ekosplus.sk

Údaje

IČO: 313 925 47

DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97

ODPADY 2019

28. marec 2019, hotel Holiday Inn, Žilina

Spoločnosť Ekos Plus so svojimi partnermi Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu ODPADY 2019, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Konferencia ODPADY 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä plastovým odpadom, nápojovým obalom a PET obalom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

 

Osobitným bodom bude tento rok panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021-2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.

 

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Videozáznam z predošlých ročníkov

Program

BLOK 1 - Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva

9:00 - 9:20

OTVORENIE KONFERENCIE

JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

9:20 - 9:50

SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA O ODPADOCH A APLIKAČNÁ PRAX,

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

Pohľad MŽP SR na požiadavky a problémy pri praktickom uplatňovaní aktuálneho znenia zákona o odpadoch.

9:50 - 10:30

TRANSPOZIČNÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH,

JUDr. Veronika Václavková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o príprave transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa majú zaviesť základné požiadavky „Odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy.

10:30 - 11:00

ZÁKON O POPLATKOCH V PRAXI,

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

Praktické problémy pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov, určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania.

11:00 - 11:20

Prestávka na kávu

11:20 - 11:40

NOVÁ SMERNICA O PLASTOCH,

Ing. Ľubomír Ďuračka, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o aktuálnom vývoji európskej legislatívy vo vzťahu k príprave novej Smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie.

11:40 - 12:10

NÁVRH ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Aktuálna informácia o priebehu legislatívneho procesu prijímania nového zákona, ktorým sa má zaviesť zálohovanie PET fliaš a nápojových plechoviek.

12:10 - 12:30

ANALÝZA MOŽNOSTI ZÁLOHOVANIA PET OBALOV NA SLOVENSKU – OTÁZKY A ODPOVEDE,

Ing. Marián Hausner / JUDr. Veronika Gerotto Bilková, konzultant špecialista, Ekos Plus, s.r.o.

Nezávislý pohľad na zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov a porovnanie ekonomických analýz Ekos Plus a Inštitútu environmentálnej politiky.

12:30 - 13:40

Obed

BLOK 2 - Odpadové hospodárstvo v praxi

13:40- 14:10

PROBLEMATIKA ZBERU ODPADOVÉHO PAPIERA A BUDÚCNOSŤ JEHO MATERIÁLOVÉHO ZHODNOCOVANIA V PODMIENKACH SR,

Ing. Vladimír Krajči / Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s. Ružomberok

Súčasný stav v oblasti zberu a využitia odpadového papiera a budúcnosť jeho materiálového zhodnocovania v Slovenskej republike.

14:10 - 14:40

ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH PALÍV V CEMENTÁRŇACH,

Ing. Juraj Číž, Zväz výrobcov cementu

Aktuálny stav v oblasti energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v cementárňach. Potenciál rozvoja kapacít na zhodnocovanie odpadov zo Slovenska.

14:40 - 15:00

Prestávka na kávu

Diskusný panel - Stratégia smerovania odpadového hospodárstva

15:00 - 15:15

PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADOV,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o prijatom pláne predchádzania vzniku odpadov a jeho implementácii v praxi – spôsoby uplatňovania, vplyv na legislatívu a prax

15:15 - 15:30

PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021 – 2025,

Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

15:30 - 17:00

DISKUSNÝ PANEL

Moderátor:

  • Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.

Panelisti:

  • Mgr. Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,

  • Mgr. Janette SmažákováOdbor legislatívy MŽP SR,

  • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,

  • Mag. Annamária Tóthová, Partnerka Eversheds Sutherland Dvořák Hager

  • Ing. Marián Christenkogenerálny riaditeľ KOSIT a.s., člen predstavenstva

  • Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s., člen predstavenstva

  • Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia

17:00 - 18:00

Čaša vína

Oddychová zóna e+

10:00 - 10:30

EKOS PLUS s.r.o.

JUDr. Veronika Gerotto Bilková,

EKOS NEWS - seminár - predstavenie odborného štvrťročníka o legislatívnych zmenách v oblasti životného prostredia.

14:10 - 14:30

IPM Avanea

Šimon Bečica MSc,

Alternatívne investovanie v oblasti životného prostredia.

14:35 - 14:55

INISOFT

Miroslav Jakuš, riaditeľ spoločnosti

Digitalizácia odpadového hospodárstva (ISOH) v praxi firiem a obcí

Pod záštitou

Organizátor

Spoluorganizátor

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri