Činnosti

MANAŽMENT PROJEKTOV, PORADENSTVO

EKOS PLUS komplexne zastrešuje projekty investičných celkov v priemysle. Vypracovanie zámeru a správy (EIA), zabezpečenie vypracovania a kontrola projektovej dokumentácie, zabezpečenie všetkých vyjadrení, spracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia (IPKZ), poradenstvo pri výbere dodávateľov, komunikácia s príslušnými orgánmi až do vydania stavebného povolenia. Vďaka komplexnému manažmentu projektu naša spoločnosť klientovi garantuje splnenie všetkých čiastkových podmienok predpokladaných slovenskou legislatívou a dodržanie stanoveného časového harmonogramu.

AUDITY

Environmentálny audit je služba, ktorú EKOS PLUS dlhodobo ponúka v záujme zlepšenia ochrany životného prostredia i ochrany investícií svojich klientov. Vybrali sme pre vás na ukážku niekoľko oblastí, kde ponúkame kvalitu a systémové riadenie procesov:

  • Audity odpadového hospodárstva - súlad s legislatívou, možnosti úspor

  • Integrované systémy odpadového hospodárstva, POH, havarijné plány, interné smernice odpadového hospodárstva pre priemyselné prevádzky

  • Audity spojené s ekologickými záťažmi a iné

TECHNOLÓGIE A OCHRANA OVZDUŠIA

Výstavbu spaľovní nebezpečného odpadu na kľúč spustil EKOS PLUS ako vôbec prvá slovenská spoločnosť s vlastnou technológiou, už v polovici 90-tych rokov. Našou špecialitou sú spaľovne nemocničného odpadu, ktorých výstavba, prípadne rekonštrukcia, vyžaduje vysokú odbornosť v záujme dodržania tých najprísnejších emisných limitov. Domáca technológia a pracovná sila pritom zaručujú, že nami dodané technológie sú cenovo bezkonkurenčne najvýhodnejšie na trhu. Našu odbornosť potvrdzuje skutočnosť, že EKOS PLUS si za svojho konzultanta pre slovenské projekty v oblasti spaľovní odpadov vybrala švajčiarska spoločnosť Basler&Hofmann.

Činnosti

Partneri

Držiteľ certifikátu ISO 9001

Komplexný environmentálny manažment

Sme spoločnosť, ktorá v oblasti životného prostredia pôsobí na Slovensku od roku 1995. Bohaté skúsenosti a tím kvalitných odborníkov a špeciálne vyberaní spolupracovníci sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality všetkých našich činností. Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia. Krédom našej spoločnosti je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia. Vďaka vysokej profesionalite naše služby využívajú domáce spoločnosti, rovnako ako veľkí zahraniční investori.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97