Regionálne vzdelávacie semináre zamerané na aktuálnu odpadovú legislatívu

Košice, Žilina, Nitra, september 2018

Spoločnosť EKOS PLUS Vás pozýva na Regionálne vzdelávacie semináre  spojené s praktickými workshopmi k aplikačnej novele zákona o odpade a súvisiacej legislatíve.

 

Semináre sú spolufinancované z Environmentálneho fondu a vstup na ne je bezplatný, na základe registrácie.

Semináre sa budú konať v Košiciach, v Žiline  a v Nitre 26., 27., 28. septembra 2018.

 

Prednášajúci sú odborní pracovníci MŽP a externí odborní školitelia. Semináre sú určené pre mestá a obce, podnikateľský sektor dotknutý legislatívou odpadového hospodárstva i pracovníkov štátnej správy. Každý registrovaný účastník obdrží odborný výstup v podobe textového a audiovizuálneho materiálu.

Program

  • Informácia o európskom legislatívnom rámci odpadového hospodárstva – „Waste package“, záväzné ciele OH, súčasný stav OH.

  • Aplikačná novela zákona o odpade a súvisiace zmeny - komplexná informácia o súčasnom nastavení legislatívy v aktuálnych povinnostiach pôvodcov odpadu.

  • Zmeny v legislatíve OH – legislatívna informácia o pripravovanej novele zákona o odpade.

  • ISOH – informácia o pripravovanom systéme elektronickej evidencie a podávania hlásení odpadov.

  • Praktické otázky uplatňovania zákona o odpade.

 

7.30 – 8.30

Registrácia

 

8.30 – 8.45

Otvorenie seminára

 

8.45 – 9.45

Ing. Viera Špalková, PhD., Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR,

Informácia o európskom legislatívnom rámci odpadového hospodárstva –  „Waste package“, záväzné ciele OH, súčasný stav OH.

 

9.45 – 10.00

Prestávka na kávu

 

10.00 – 11.30

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR,

Aplikačná novela zákona o odpadoch a súvisiace zmeny - komplexná  informácia o súčasnom nastavení legislatívy a aktuálnych povinnostiach  pôvodcov odpadu.

Pripravované zmeny v legislatíve OH – legislatívna informácia o  pripravovanej novele zákona o odpadoch a zákona o poplatkoch za uloženie  odpadov v roku 2018.

 

11.30 – 11.45

Prestávka na kávu

 

11.45 – 12.45

Mgr. Eleonóra Šuplatová/ Ing. Ivan Kapitáň, Odbor ISOH, MŽP SR,

ISOH – informácia o pripravovanom systéme elektronickej evidencie  a podávania hlásení odpadov.

 

12.45 – 14.00

Obed

 

14. 00 – 16.00

Praktické workshopy

Workshop I – štátna správa – Praktické otázky uplatňovania zákona  o odpadoch, Ing. Viera Špalková, PhD., Mgr. Janette Smažáková, Mgr.  Eleonóra Šuplatová/ Ing. Ivan Kapitáň.

Workshop II – pôvodcovia odpadov – Programy odpadového  hospodárstva,  Informácia o pripravovanej legislatíve na obmedzenie  plastových výrobkov  Praktické ukážky z vedenia evidencie  a vyplňovania ohlásenia o odpadoch,  JUDr. Veronika Bilková, Mgr. Jana  Ivanová.

 

16.00

Záver seminára

Prednášajúci

  • Ing. Viera Špalková, PhD., odbor odpadového hospodárstva MŽP SR,

  • Mgr. Janette Smažáková, odbor legislatívy MŽP SR,

  • Mgr. Eleonóra Šuplatová, odbor ISOH, MŽP SR,

  • JUDr. Veronika Bilková, Ekos Plus, s.r.o.,

  • Mgr. Jana Ivanová, Ekos Plus, s.r.o.

Organizátor

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97