APEL3.png
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

APEL 2021

AKTUÁLNE POŽIADAVKY ENVIRO LEGISLATÍVY

ONLINE (YouTube)

9.12. 2021

 

Pozývame Vás na piaty ročník konferencie APEL 2021 - Aktuálne požiadavky envirolegislatívy, ktorá sa uskutoční 9. decembra 2021 ONLINE, prostredníctvom platformy YouTube. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2021, ako aj informácie

o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2022.

 

Tématické okruhy

LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2021

PREDPOKLADANÝ LEGISLATÍVNY VÝVOJ NA ROK 2022

 

Predbežný program APEL 2021

 

9:00 Otvorenie konferencie

 

Odpady - novely zákona o odpadoch v roku 2021 a novely súvisiacich vykonávacích predpisov

Zástupca Sekcie obehového hospodárstva MŽP SR

 

Ovzdušie - nová právna úprava ochrany ovzdušia

Ing. Zuzana Kocúnová, Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR, riaditeľka odboru

 

Prestávka

 

Ochrana prírody a krajiny - novela zákona č.543/2002 Z.z.

Mgr. Katarína Butkovská, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR, generálna riaditeľka sekcie

 

Obedná pauza

 

EIA - pripravovaný nový zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP a vzťah k povoľovacím konaniam (Stavebný zákon)

Mgr. Barbora Donevová, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP MŽP SR, poverená riadením sekcie

 

IPKZ - plánované zmeny v integrovanom povoľovaní vyplývajúce z Plánu obnovy

Ing. Daša Šuleková, PhD., vedúca oddelenia IMPEL NCO, Oddelenie plánu obnovy SIŽP

 

Legislatívne zámery MŽP na rok 2022

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR, riaditeľka odboru

 

15:30 Ukončenie konferencie

Zmena programu vyhradená

Organizátor

Ekos_plus_variacie-2.png

Mediálni partneri

sponsor-odpady-portal_edited.png
sponsor-enviroportal_edited.png
EnviSys_logo_full.png
ZERO logo APEL 2021.jpg

Partneri

inisoft_poster_.png
mondi-scp_logo.png
default.png
 

Záznamy z našich konferencií

Obchodný riaditeľ konferencie - Vincent Šušol, kontakt: +421 948 013 089 vincent.susol@ekosplus.sk

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png