Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY

Komplexné odborné poradenstvo podľa zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.