Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Projekty separovaného zberu

Analýza zberného regiónu

Vypracovanie návrhu separovaného zberu pre mestá a obce s cieľmi:

  • ekonomická efektivita / zníženie nákladov,
  • plnenie zákonných požiadaviek,
  • zohľadnenie regionálnych špecifík,
  • využitie moderných technológií,
  • využitie štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu.