Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Zberné dvory

Analýza zberného regiónu a vznikajúcich odpadov

Vypracovanie projektu zberného dvora separovaného odpadu pre mestá a obce s cieľmi:

  • Maximálne ekonomické využitia vznikajúcich odpadov,
  • plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek,
  • zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
  • zabezpečenie všetkých zákonných procesov až do vydania stavebného povolenie,
  • spracovanie žiadosti o podporu projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.