Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

REACH

Zabezpečenie všetkých činností na registráciu chemických látok uvádzaných na trh v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1907/2006:

  • predregistrácia,
  • tvorba registračného dossieru,
  • komunikácia s konzorciom, hlavným registrantom a ECHA,
  • registrácia v systéme IUCLID.

Poradenstvo pri zaradení prevádzky podľa legislatívy REACH a definovaní povinností prevádzkovateľa.