Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Zabezpečenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vrátane inžinieringu pre investičné akcie v priemysle:

  • územné konanie,
  • stavebné konanie,
  • realizačná PD,
  • projekty skutočného vyhotovenia,
  • zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov.

Vypracovanie kapitoly PD o vplyvoch na životné prostredie

Odborné pripomienkovanie a doplnenie PD z pohľadu požiadaviek na zabezpečenie vysokej ochrany životného prostredia a platnej legislatívy v oblasti ŽP