Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

O SPOLOČNOSTI

VIAC AKO 20 ROKOV ODBORNEJ ČINNOSTI:

EKOS PLUS s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia od roku 1995.

Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite využívajú služby EKOS PLUS s.r.o. domáci i zahraniční klienti, medzi nimi: ABC KLÍMA s.r.o., AHOLD Retail Slovakia, k.s., A.S.A., AVE, Basler & Hofmann Switzerland, Calmit spol. s r. o., Fakultná nemocnica Trenčín, Chemolak a.s., eustream a.s., Holcim (Slovensko) a.s., CHEMOLAK a.s., GGE a.s., Marius Pedersen a.s., Martinská Teplárenská a.s., Metalurg_Steel a.s., Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Mondi SCP a.s. Ružomberok, OFZ a.s., PCLA a.s., PSA CITROEN SLOVAKIA, Slovenské elektrárne a.s., T+T a.s., Univerzitná nemocnica Bratislava, Volkswagen Bratislava spol. s r. o. a mnohí ďalší.

Odbornosť našich špecialistov dokladá aj pravidelná spolupráca v rámci legislatívnej činnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Krédom spoločnosti je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia.

V rámci svojich aktivít spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. dlhodobo a systematicky podporuje rôzne oblasti spoločenského života, akými sú:

  • oblasť vzdelávania:
    - envirovýchova- exkurzia základných škôl zo Smoleníc a Trstína do školiaceho strediska v kongresovom centre KOVOSTEEL s.r.o. v spolupráci s občianským združením Rosnička
    - podpora občianskeho združenia Na spoločnej lodi v záujme skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí MŠ v Ružomberku
  • oblasť kultúry:
    - prispievanie odbornými článkami v periodikách
    - podpora hudobných skupín Diego a Lavagance