Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small
8332dd551af3c1138e9ed2be4cab5ab9

APEL 2018

  • Bratislava 4. december 2018
  • Ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2018, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2019.

Inzerát: Asistentka