Srdečne Vás pozývame na konferenciu  
"Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov"
19. 9. 2013, Hotel Pod Zámkom, Bojnice

Prvý ročník konferencie  s medzinárodnou účasťou   "Efektivne zhodnocovanie komunálnych odpadov " organizovaný v spolupráci s Kanceláriou veľvyslanectva Kanady sa uskutoční 19.92013 v Hoteli Pod Zámkom v Bojniciach. Konferencia sa bude venovať problematike súčasnej i pripravovanej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a z nej vyplývajúcim povinnostiam obcí, miest a ďalších pôvodcov odpadov. Súčasťou programu je štúdia súčasného stavu OH v Trenčianskom kraji s návrhmi riešení do budúcnosti, ako aj príkladová štúdia funkčného regionálneho systému OH zo zahraničia. Ďalej konferencia poskytne informácie o technológiách energetického zhodnocovania odpadov.

Na konferencii sa zúčastnia slovenskí aj zahraniční odborníci v oblasti odpadového hospodárstva, zástupcovia akademickej obce i štátnej správy. Konferencia je určená zástupcom verejnej správy (VÚC, mestá, obce), združeniam (ZMOS, ÚMS, K8), podnikateľom v oblasti OH a širokej odbornej verejnosti.

Našim cieľom je vytvoriť podujatie , ktoré podnieti a zintenzívni vzájomnú výmenu názorov, skúseností a informácií medzi odborníkmi a zúčastnenými v  oblasti problematiky odpadového hospodárstva.


Tématické okruhy :

Legislatívny rámec odpadového hospodárstva
Odpadové hospodárstvo na komunálnej úrovni
Technológie - od zneškodňovania k zhodnocovaniu


Organizačný výbor:

Ing. Elena Bodíková, PhD., SAŽP
JUDr. Milan Galanda, K8
Ing. Viliam Staník, SvF STU BA
Ing. Milan Haruštiak, PhD. Obchodný radca Kancelária Kanadského veľvyslanectva
Ing. Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.
PhDr. Ján Füle, Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS, s.r.o.
Vincent Šušol

predpokladaný počet učastnikov - 100 

Konferenciu   organizuje spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. pod záštitou Ministerstva životného prostredia v spolupráci s Kanceláriou veľvyslanectva Kanady.

 


Generálny partner:

Partneri:

Mediálni partneri: